Deze Q&A's zijn in het verleden gesteld en beantwoord, ze zijn met terugwerkende kracht op het forum geplaatst.
Datum: 28 juli 2015

Onderwerp
NEN2767-4 decompositie t.a.v. het element Steunpunt.

Vraag
Wij hebben onze decompositie in NEN2767-4.
In een van onze applicaties hebben we alleen steunpunt staan, terwijl dit een pijler of een landhoofd kan zijn. Landhoofden zijn er altijd 2. Pijlers kunnen verschillen in aantal van 1 tot 11 of nog meer. Alleen bossen wij alles op onder de noemer steunpunt.
Ik ben aan het uitzoeken of er regels zijn ten aanzien van dit steunpunt of dat ieder project zijn eigen gang kan gaan met het indelen en benoemen van deze steunpunten.

Antwoord
Uitgaande van de vigerende versie is de generieke structuur t.a.v. Steunpunt, Pijler en Landhoofd als volgt in de dataset van de NEN 2767-4 aanwezig: Element = Steunpunt en onderliggende gerelateerde Bouwdelen zijn Landhoofd en Pijler. Ten aanzien van het zogenoemde opbossen doet de NEN 2767-4 geen uitspraak omreden dat dit organisatie afhankelijk is. De inspectie methodiek binnen de NEN 2767-4 is gebaseerd op het bepalen van de conditie op bouwdeelniveau, met het opbossen naar element niveau (Steunpunt) en het niet vermelden van de onderliggende bouwdelen in de decompositie is de vernoemde inspectie methodiek niet meer toepasbaar.

Om te komen tot een landelijke uniformiteit heeft de afdeling GPO van Rijkswaterstaat een document opgesteld waarin de kaders qua toepassing van de NEN 2767 decompositie is beschreven. Het betreft het document "RWS-gebruiksregels NEN decompositie‚ÄĚ versie 2, d.d. 10 april 2014. Mijn advies is derhalve om contact op te nemen met je collega die de landelijke NEN 2767 co√∂rdinator is van RWS. Met hem of haar kun je afstemmen op welke wijze jullie de voornoemde gebruiksregels willen toepassen voor de decomposities.