Announcement

Collapse
No announcement yet.

Onderhoud met beoordeling gebrek bij het gebruik van de NEN 2767.

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Onderhoud met beoordeling gebrek bij het gebruik van de NEN 2767.

  Deze Q&A's zijn in het verleden gesteld en beantwoord, ze zijn met terugwerkende kracht op het forum geplaatst.
  Datum: 18 mei 2017

  Onderwerp
  Onderhoud met beoordeling gebrek bij het gebruik van de NEN2767.

  Vraag:
  Ik had een vraag over het invullen van de NEN2767, mijn werkgever gebruikt deze tijdens het onderhoud wat wij uitvoeren op grootkeuken apparatuur. De onderhoud monteurs moeten een klasse geven en daarbij ook een eigen invulling waarom ze op deze klasse uit zijn gekomen.
  Als voorbeeld wordt gegeven klasse 4 omdat het kunststof is uitgehard.

  Nu is mijn vraag:
  • Mag dit, of is de klasse voldoende
  • Wij mogen geen leeftijd betrekken in de klasse
  • Zijn hier standaard teksten voor per klasse, zo ja kan ik deze ontvangen.
  Er is geen richtlijn met wat een monteur moet beschrijven waardoor het naar de klant onduidelijk wordt.

  Antwoord:
  Uit de vraagstelling en de bijbehorende informatie is onzerzijds niet eenduidig vast te stellen in welke mate de door u toegepaste tool ‘Engineer Debrief Metos NL’ gedeeltelijk of geheel gebruik wordt gemaakt van de NEN 2767 methodiek. Op grond van uw toelichting en de bijgevoegde foto is ons vertrekpunt dat uw monteurs op basis van intuïtie slechts een keuze dienen te maken uit een aantal klassen die mogelijk gelijk zijn aan de zespuntschaal van de NEN 2767.

  Op grond van voornoemd vertrekpunt heb ik onderstaand in kort bestek uw overwegingen en vragen vermeld. Vervolgens is op hoofdlijnen een korte uitleg gegeven over de methodiek van de NEN 2767, zijn antwoorden gegeven op de door u gestelde vragen, is er een conclusie verwoord n.a.v. uw overwegingen en is er tot slot een een vrijblijvend advies gegeven.
  1. Overweging:
   1. Toepassing van de NEN 2767 bij het onderhoud aan grootkeuken apparatuur.
   2. De onderhoud monteurs moeten een klasse geven en daarbij ook een eigen invulling waarom ze op deze klasse uit zijn gekomen.
   3. Als voorbeeld wordt gegeven klasse 4 omdat het kunststof is uitgehard.
   4. Er is geen richtlijn met wat een monteur moet beschrijven waardoor het naar de klant onduidelijk wordt.
  2. Vraag:
   1. Mag dit, of is de klasse voldoende?
   2. Wij mogen geen leeftijd betrekken in de klasse.
   3. Zijn hier standaard teksten voor per klasse, zo ja kan ik deze ontvangen.
  3. Methodiek NEN 2767
   1. Zoals u wellicht weet is de NEN 2767 een methodiek voor het bepalen van de conditiescore (Lees: Technische toestand) van een fysiek bouwdeel
   2. De conditiescore dient bepaald te worden op basis van een drietal parameters, zijnde Ernst, Intensiteit en Omvang. Deze drie parameters dienen bij elk gebrek te worden bepaald vooraleerst er o.b.v. een vastgestelde matrix een conditiescore kan worden vastgesteld.
    1. De Ernst is een parameter die normatief is vastgesteld o.b.v. de mate waarin een gebrek invloed uitoefent op het materiaal waaruit het bouwdeel bestaat. Bij elk gebrek in de NEN database is o.b.v. criteria een Ernst klasse vastgesteld (Ernstig, Serieus of Gering).
    2. Voor het classificeren van het stadium waarin een gebrek zich bevindt zijn een drietal klassen van toepassing: Begin-, Gevorderd- en Eindstadium.
    3. Tot slot dient de omvang van het gebrek vastgesteld te worden, het betreft de netto hoeveelheid waarin het desbetreffende gebrek zich manifesteert en de totale beschouwde hoeveelheid, uitgedrukt in een percentage van het betreffende bouwdeel.
   3. Naast het bepalen van een conditiescore o.b.v. een enkel gebrek voorziet de methodiek ook in de situatie waarin zich meerdere gebreken voordoen aan een en hetzelfde bouwdeel.
   4. Binnen de methodiek van de NEN 2767 mag in uitzonderlijke situaties o.b.v. de leeftijd een conditiescore worden bepaald. Op basis van leeftijd, bekend als het gebrek ‘verval’, mag alleen worden toegepast indien (het gedeelte van) een bouwdeel niet op basis van waar te nemen gebreken of slijtage is te beoordelen.
  4. Beantwoording
   1. Vraag 2.1: Voorzover op grond van de verstrekte informatie is te bepalen, is de door u toegepaste methode niet conform de methodiek van de NEN 2767.
   2. Vraag 2.2: Het betrekken van leeftijd, in de NEN 2767 methodiek aangeduid met verval, mag binnen de methodiek van de NEN 2767 in uitzonderlijke situaties worden toegepast. Zie de toelichting vermeld bij sub 3.4
   3. Vraag 2.3: De conditiescore wordt binnen de NEN 2767 methodiek uitgedrukt in een zespuntsschaal van score 1 ‘ Uitstekende conditie’ tot score 6 ‘ Zeer slechte conditie’. De indruk wordt gewekt dat binnen de door u toegepaste classificering deze zespuntschaal 1 op 1 wordt toegepast.
  5. Conclusie
   1. De NEN 2767 is zonder meer toepasbaar om bij het onderhoud aan grootkeuken apparatuur te worden toegepast. Uw opdrachtgever heeft door het toepassen van de NEN 2767 één uniforme methode voor het bepalen van de technische staat (conditiemeting) van zijn eigendommen. De methodiek in de NEN 2767-reeks heeft als voordeel dat deze methodiek resulteert in een objectieve en eenduidige vastlegging.
   2. Door onderhoud monteurs c.q. inspecteurs kan door toepassing van de NEN 2767 nader inzicht in de aangetroffen gebreken worden gegeven aan de opdrachtgever door een juiste toepassing van de NEN 2767 en voor een aantal aspecten de gevolgen van het niet oplossen van geconstateerde gebreken vast te leggen.
   3. Het vaststellen c.q. inschatten van een klasse 4 (door u klasse genoemd) zonder een juiste toepassing van de voornoemde methodiek doet geen recht aan het verwijzen naar een conditiescore zoals toegepast bij de Nederlandse norm NEN 2767 Conditiemeting gebouwde omgeving. Een inschatting is en blijft persoons afhankelijk zonder enige vorm van uniformiteit, eenduidigheid en objectiviteit. Het duiden van een klasse in de zespuntschaal zoals toegepast bij de NEN 2767 wekt bij een opdrachtgever de indruk dat hij/zij te maken heeft met een toekenning van een normatieve waarde.
   4. Door toepassing van de NEN 2767 methodiek zijn alle scores voorzien van een algemene omschrijving. Deze omschrijvingen zijn indicatief en bedoeld voor de beeldvorming zodat een klant inzicht heeft in de technische toestand van zijn bouwdelen waaronder grootkeuken apparatuur.

  Tot slot wil ik ter overweging een advies geven om als onderhoudsorganisatie lid te worden van de normcommissie NEN 2767. Diverse (onderhouds)organisaties leveren op basis van hun expertise een bijdrage in het verder ontwikkelen van de NEN 2767 en bouwen daarmee voor zichzelf kennis op over de NEN 2767 methodiek. Daarnaast zijn er diverse opleidingen voor het toepassen van de NEN 2767 waarbij wij u kunnen adviseren welke opleidingen kwalitatief goed zijn en passend zijn bij de door u uitgevoerde werkzaamheden.
Working...
X