Announcement

Collapse
No announcement yet.

Verzorgingsscore

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Verzorgingsscore

  De NEN 2767 maakt onderscheidt tussen gebreken en tekortkomingen. Voor het bepalen van de verzorgingsscore heeft de NEN 2767 gekozen voor dezelfde methodiek als voor het bepalen van de conditiescore. Mijn vraag is of de gekozen methodiek bij tekortkomingen correct? In onderstaande toelichting is e.e.a. nader onderbouwd.

  Het bepalen van de conditiescore vindt plaatst o.b.v. gebreken waarbij het aspect ernst medebepalend voor de uiteindelijke conditiescore. Met conditie wordt bedoeld een technische toestand of staat waarin een bouwdeel verkeert zoals in de definitie 3.6 is vermeld. De ernstklasse is gebaseerd op het raamwerk in tabel A.1 van normdeel 1 en omvat nadere beschrijvingen die een duidelijk raakvlak hebben met de technische toestand of staat waarin een bouwdeel verkeert.

  De verzorgingsscore is een score die gebaseerd is op de verzorgingskwaliteit die conform definitie 3.21 van normdeel 1 de mate van verzorging uitdrukt. Deze verzorging heeft geen directe relatie met de nadere beschrijvingen uit tabel A.1 waarop de ernstklasse is gebaseerd. Voor het bepalen van de verzorgingsscore wordt methodisch gebruik gemaakt van de ernstklasse terwijl er geen inhoudelijke relatie is.

  Kan worden aangegeven waarom er voor een verzorgingsscore methodisch gebruik wordt gemaakt van het aspect Ernst. De verzorgingsscore duidt de mate van een verzorging aan en de ernst de mate van een technische toestand.

 • #2
  Beste Jantje Beton,

  U heeft hier volgens mij een terecht punt. In de methodiek wordt de ernst van een tekortkoming, net zoals bij een gebrek, geclassificeerd conform tabel A1 (zie bijlage voor de tabel). Aan de hand van 3 voorbeelden van tekortkomingen en de daaraan gerelateerde gebreksoort en ernst wil ik uw topic verduidelijken:

  1 Exotengroei, ongewenst (basiskwaliteit - ernstig)
  2 Onkruidgroei (constructief secundair - serieus)
  3 Scheefstand (afwerking - gering)

  De definities van de soorten gebreken conform de norm deel 1 (2017) zijn als volgt:

  Basiskwaliteit: Omstandigheid vanuit de oorspronkelijke situatie van het bouwdeel die de functionaliteit of werking beïnvloedt (zie definitie 3.1 basiskwaliteit)
  Constructief secundair: gebreken die de stabiliteit en vormvastheid van het bouwdeel beïnvloeden, zonder het functioneren ervan aan te tasten
  Afwerking: gebreken die de uitstraling van het bouwdeel beïnvloeden, voorbeelden zijn beschadigingen en verkleuring door veroudering.


  De tekortkoming onkruidgroei laat het incorrecte wat u bedoelt het beste zien. De definitie van constructief secundair beschrijft dat constructieve gebreken de stabiliteit en vormvastheid van het bouwdeel beïnvloeden. Het mag duidelijk zijn dat onkruidgroei dit niet als effect zal hebben en het geen raakvlak heeft met de technische toestand waarin het bouwdeel zich verkeert. In deel 4.2 volgen 44 tekortkomingen dezelfde methodiek als gebreken. De oorzaak hiervan weet ik niet. Mogelijk dat men zich dit tijdens de realisatie van deel 4.2 in 2009 en 2010 niet heeft beseft.

  Mijns inziens heeft u een terecht punt waar een herstelactie op plaats dient te vinden. Ik ben benieuwd naar de opinie van andere commissieleden inzake deze kwestie.
  Attached Files

  Comment


  • #3
   De verzorginsscore en de bijbehorende gebreken is naar mijn idee sowieso niet helemaal duidelijk. Wanneer ik de gebrekenlijst filter op "Tekortkoming" dan staan daar ook zaken tussen als "smering, onvoldoende", "Wet en regelgeving, voldoet niet" en "spoorvorming" Dit lijken me juist weer functionele gebreken die ik bij de conditiescore zou plaatsen. Voor verzorgingsscores heb ik meer gevoel bij de gebreken genoemd onder de gebrekgroep "Orde, netheid" Daar vind je dan "Gaffity", "Vervuiling" en "Aangroei".

   Comment


   • lars.leenders@donbureau.nl
    [email protected] commented
    Editing a comment
    Daar heeft u een terecht punt. "Graffity", "vervuiling" en "aangroei" vallend onder de gebrekgroep "orde, netheid' zijn eigenlijk verzorgingsgebreken (tekortkomingen). Een verzorgingsgebrek is namelijk een gebrek van niet-technische aard dat afhankelijk van de omstandigheid wordt aangemerkt als onverzorgd of vuil en geen directe invloed uitoefent op de technische toestand van het materiaal.

    De gebreken die nu zijn getypeerd als tekortkoming voldoen niet allemaal aan deze definitie. De oorzaak? Volgens mij een voortschrijdend inzicht.

    De gebrekgroepen hebben overigens geen effect op de methodiek en daarmee op de uitkomst van de conditiemeting. Deze zijn er om het de inspecteur gemakkelijk te maken. Door gebreken te groeperen worden de keuzelijsten ingekort.

    Het is al langer bekend dat de dataset van 2767-4-2 semantisch gezien inconsistenties vertoond. Hier zal in de toekomst een actie opgezet moeten worden om dit te herstellen.
  Working...
  X